511 738 524 wodnik.rumia@gmail.com
9 maja 2017

Regulamin Szkółki Pływackiej „Wodnik”

Regulamin

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Szkółki Pływackiej „WODNIK” jest wykupienie karnetu miesięcznego.
 2. Płatność za karnet jest z góry za ilość godzin w miesiącu.
 3. Opłatę za karnet uiszcza się na pierwszych zajęciach w miesiącu.
 4. Uczestnik, który był nieobecny na pierwszych lub drugich zajęciach w miesiącu musi wykupić karnet miesięczny.
 5. W cenie karnetu wliczone jest wejście na pływalnię.
 6. Niewykorzystane zajęcia należy odrabiać w ciągu miesiąca.
 7. Odrabianie zajęć należy ustalić z prowadzącym osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 511-738-524.
 8. Zajęcia niewykorzystane „nie przechodzą” na następny miesiąc.
 9. Nieodrobione w ciągu miesiąca zajęcia przepadają.
 10. W przypadku nie zgłoszenia nieobecności dziecka na zajęciach, zajęcia przepadają bez możliwości odrobienia.
 11. Poinformowanie instruktora o nieobecności dziecka na zajęciach umożliwia odrobienie zajęć w innym terminie.
 12. Za niewykorzystane i nieodrobione zajęcia nie przewiduje się zwrotu gotówki.
 13. Rodzice lub opiekunowie w trakcie zajęć mają zakaz wchodzenia i przebywania na niecce wodnej.
 14. Uczestnik zajęć zobowiązany jest posiadać odpowiedni strój kąpielowy oraz czepek.
 15. Na teren pływalni wchodzić należy tylko w klapkach lub na boso.
 16. Przed rozpoczęciem zajęć należy skorzystać z natrysków.
 17. Wszystkich uczestników pływalni obowiązuje regulamin wywieszony na obiekcie pływalni.
 18. Szkółka Pływacka „WODNIK” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione.
 19. Szkółka Pływacka „WODNIK” nie ponosi odpowiedzialności za awarie na pływalni. Ewentualne przerwy w zajęciach będą odrabiane w innym terminie.

Justyna Lubecka

Szkółka Pływacka „WODNIK”

Kontakt

Szkółka Pływacka „Wodnik” Justyna Lubecka
ul. Wrocławska 37/14
84-230 Rumia

Nr konta bankowego
mBank 06 1140 2004 0000 3002 5132 0465

tel. 511738524
email: wodnik.rumia@gmail.com

Partnerzy:


Wykonanie: Nautil.pl & Crenet